Splošno

Harmonikarski orkester Glasbene šole Radovljica je bil dokončno oblikovan v šolskem letu 1966/67. Pod taktirko Jožeta Ažmana, dolgoletnega dirigenta in profesorja harmonike, je sodeloval na številnih prireditvah, ki so se odvijale na takratnem kulturnem in političnem področju radovljiške občine. Svojo kvaliteto je dokazoval na radijskih in televizijskih snemanjih, na srečanjih z drugimi glasbenimi šolami in tudi v tujini. Največkrat in najraje pa je nastopal na prireditvah v domačih krajih in s tem bogatil njihovo kulturno življenje.

Repertoar je obsegal skladbe različnih žanrov - klasične, pa tudi zimzelene melodije, izvajali so glasbo domačih in tujih avtorjev, v priredbah in v originalnih zapisih. Z zanimivim repertoarjem, pa tudi s sestavo (občasno so se harmoniki pridružili bobni in kitara) so mladi glasbeniki na vsakem nastopu navdušili poslušalce. V skoraj treh desetletjih vodenja orkestra je predani dirigent Ažman navdušil in vzgojil celo vrsto uspešnih harmonikarjev (nekaj jih je nadaljevalo in uspešno končalo nadaljnje šolanje).

Med njimi je tudi Tomaž Cilenšek, ki je orkester vodil od leta 1994 do 2007, pod njegovim vodstvom pa je orkester doživel številne uspehe, tako doma kot v tujini. V repertoar je vnesel nove, tudi tehnično bolj zahtevne in moderne skladbe, ki so med obiskovalce koncertov pritegnile nove poslušalce.

S šolskim letom 2007/2008 je orkester dobil že tretjega dirigenta, Gašperja Primožiča, ki bo orkester prav gotovo poskušal dvigniti na še višjo raven in razširiti njegovo prepoznavnost tudi izven naših meja.

1966 - 1975

 • 1966

  Začetno tremo nastopanja so Radovljičani premagali na avdiciji za radijsko oddajo "Pokaži, kaj znaš".
 • 1967

  Po stezah partizanske Jelovice, Kurirčkova pošta, Titova štafeta so proslave, na katerih je harmonikarski orkester celo desetletje reden soustvarjalec kulturnega programa.V ta čas datira tudi začetek sodelovanja med glasbeno in osnovno šolo - pripravili so skupno glasbeno akademijo.
 • 1968

  Poleg že prej omenjenih vsakoletnih nastopov je to leto začetek dolgoletnega sodelovanja s kulturnimi skupinami iz Varaždina - z zbori, likovniki in folkloristi. Na Bledu so zbor in folkloristi iz Varaždina skupaj s harmonikarskim orkestrom pripravili več koncertov za turiste.

 • 1969

  Zaigrali so na proslavah ob Prešernovem dnevu v Radovljici in na Bledu, popestrili so tudi prireditve ob dnevu žena. Orkester je večkrat spremljal tudi šolske zbore na nastopih.
 • 1970

  Prvič so zaigrali ob otvoritvi novih šolskih prostorov (v Lescah); ob podobnih priložnostih je bil orkester dobrodošla skupina za izpeljavo kulturnega programa, saj so kasneje že nekajkrat igrali ob otvoritvah obnovljenih šol (v Lipnici, v Radovljici). Slavnostna otvoritev Osnovne šole v Lescah bi bila brez harmonikarskega orkestra nepopolna, saj so orkester sestavljali tudi učenci te šole. Odzvali so se tudi povabilu na koncert v Psihiatrično bolnišnico v Begunjah, kar so v prihodnjih letih še večkrat ponovili.
 • 1971

  S samostojnim koncertom so se predstavili na Jesenicah in prvič snemali za RTV Ljubljana.
 • 1972

  Med nastopi v tem letu najdemo številne proslave v počastitev občinskih in državnih praznikov; igrali so tudi ob dnevu prosvetnih delavcev na Bledu in na otroški maškaradi v Radovljici.
 • 1973

  Za nastop v kulturnem programu so jih povabili ob 50-letnici leškega kulturnega društva Svoboda, ob 20-letnici krvodajalstva v radovljiški občini (to pomeni začetek dolgoletnega uspešnega sodelovanja), sodelovali pa so tudi na Republiški reviji Glasbenih šol v Velenju.
 • 1974

  Več nastopov za obletnice raznih delovnih organizacij: npr. Gradbeno podjetje Bohinj, Psihiatrična bolnišnica Begunje; igrali so na Linhartovi proslavi v Radovljici, na kvizu osnovnih šol o železarstvu na Jesenicah, ob odhodu Kurirčkove pošte, kajakaške štafete in ob prihodu Titove štafete.

 • 1975

  Jubilejno deseto leto delovanja je orkester praznoval zelo dejavno: samostojni koncert v Radovljici, sprejem tekmovalcev v teku FIS v Bohinju, koncert na Bledu, nastop ob 80-letnici Planinskega društva Radovljica, nastop ob 30-letnici Rdečega križa Slovenije, nastopi v tovarnah Plamen Kropa, Almira Radovljica, Veriga Lesce, proslave z združenimi pevskimi zbori, gostovanje v Crikvenici,…

1976 - 1985

 • 1976

  Prvo snemanje oddaje za TV Slovenija.
 • 1977

  Za orkester je to izredno bogato leto. Poleg nastopov na Gorenjskem mladinskem glasbenem srečanju v Lescah, v Dražgošah, Varaždinu, Mostu na Soči, Škofji Loki so dvakrat gostovali pri koroških Slovencih: na Radišah z moškim zborom Staneta Žagarja iz Krope in s samostojnim koncertom v kraju Sekira pri Vrbskem jezeru.

 • 1978

  Na četrtem Srečanju glasbenih šol Gorenjske in zamejstva je radovljiško glasbeno šolo predstavljal harmonikarski orkester. Uspešen je bil tudi letni koncert v domači graščini.

 • 1979

  Poleg koncertov v Kranju, Gorjah, Cerkljah so orkestraši prvič zaigrali na trgu pred graščino, pod pokroviteljstvom Turističnega društva Radovljice. Ta nastop pomeni začetek dolgoletnega sodelovanja harmonikarskega orkestra s turističnima društvoma Radovljica in Lesce in številnih nastopov za popestritev turistične ponudbe - zlasti v Radovljici in v kampu Šobec.
 • 1980

  Koncerti po več krajih, sprejem vlaka bratstva in enotnosti v Lescah, koncertni večer z Linhartom in Prešernom…
 • 1981

  Orkester uspešno gostuje npr. v Kranju, na prireditvi Zavoda za šolstvo, v Preddvoru na Občinski reviji kranjskih osnovnošolskih zborov, na Črnivcu za PEN klub Slovenije, v Škofji Loki na zaključku Groharjeve kolonije; v Varaždinu skupaj z moškima zboroma iz Krope in Podnarta…

 • 1982

  Proslave, nastopi za Turistično društvo Radovljica in Lesce, še enkrat PEN klub Slovenije, snemanje oddaje za TV Ljubljana, prireditev za nabornike, skupni koncert z zborom A.T.Linharta ob njegovi 30-letnici … to je le del "službenih obveznosti" harmonikarskega orkestra v tem letu.

 • 1983

  Harmonikarski orkester je pogosto spremljal različne zbore - otroške, mladinske, moške. Večina koncertov orkestra v tem letu kaže, da je orkester tudi odličen spremljevalec pevskih skupin.
 • 1984

  Osemnajsto sezono dela vztrajnih harmonikarjev in dirigenta zaznamujejo koncerti doma in na tujem, npr. v Novem mestu, Celovcu; nadaljuje se tradicija novoletnih koncertov v Družbenem centru Lesce, uspešno sodelujejo z mešanim zborom KPD Veriga Lesce (nekateri člani orkestra so hkrati tudi pevci zbora)…
 • 1985

  Nastopi, vaje, nastopi, nastopi … za 90-letnico Planinskega društva Radovljica, za Turistično društvo Lesce, koncerti v Škofji Loki, Kranju, na Bledu, v Begunjah, poleti pri Šobcu,…

1986 - 1995

 • 1986

  Več nastopov ob obletnicah delovanja raznih podjetij, npr. Iskra Mehanizmi Lipnica; za turiste, za vojsko; uspešno so se predstavili na Srečanju malih instrumentalnih skupin Gorenjske.
 • 1987

  V dveh desetletjih delovanja je orkester postal poznan po vsej Gorenjski, tako da so jim izvedbo kulturnega programa ob različnih prireditvah zaupale osnovne šole od Mojstrane, Koroške Bele pa do Kranja in Škofje Loke. Ponovno so gostovali na Radišah na Koroškem.
 • 1988

  Vrsta različnih vsakoletnih prireditev ni minila brez igranja harmonikarskega orkestra. Kot stalnica sodelujejo v programih Linhartovih, Prešernovih proslav, pripravljajo nastope za turiste (na Šobcu in v Radovljici); ponovno zastopajo Občino Radovljica v Varaždinu …
 • 1989

  S primerno izbranim programom (ob širokem repertoarju to ni bilo težko) je orkester največkrat navdušil poslušalce - ne glede na to ali so igrali ob pomembnih obletnicah delovnih in kulturnih organizacij, za starostnike v domovih upokojencev ali kot gostje na jubilejnih koncertih društev (npr. ob 10-letnici upokojenskega društva LIPA).
 • 1990

  Nastopili so ob obletnici smrti Staneta Žagarja v Lipnici; letnemu koncertu so poslušalci prisluhnili v atriju radovljiške mestne graščine; poleti so spet večkrat uspešno muzicirali na Šobcu …
 • 1991

  Pred leti uspešno začeto sodelovanje z Izobraževalnim sindikalnim centrom v Radovljici se je nadaljevalo in še skoraj preraslo v tradicijo. Ponovno so jim lahko prisluhnili poslušalci lipniške in bohinjske doline, okoliških krajev Radovljice (Begunje, Lesce); junija pa so tradicionalni letni koncert prvič predstavili v okviru Radovljiškega poletja.
 • 1992

  Pogled v zapise tega leta kaže, da je orkester igral samo nekajkrat na manjših nastopih po okoliških krajih. Vzrok za to: dirigentova bolezen (prvič v vsej zgodovini orkestrovega delovanja).
 • 1993

  Kraji koncertov so raznoliki: Ljubljana (pasaža Maximarketa), Kropa, Begunje (Galerija Avsenik), Radovljica (Šola za ravnatelje; na dvorišču gostilne Lectar za turiste), Poljče,…
 • 1994

  V Vili Bled konec junija je starosta orkestra Jože Ažman zadnjič stopil pred svoje orkestraše. Vodenje orkestra je prevzel Tomaž Cilenšek.

 • 1995

  Tudi pod novim vodstvom se nastopi kar vrstijo - lep dokaz, da se je harmonikarski orkester Glasbene šole Radovljice lepo vrasel v okolje, v katerem deluje. Še več: mladi dirigent Tomaž Cilenšek skrbi za podmladek orkestra, saj delujeta dva sestava - mlajši v Bohinju in starejši v Radovljici. Poleg nastopov za potrebe glasbene šole beležimo še koncertno sodelovanje na Bledu (srečanje izgnancev), v Mošnjah, v Radovljici in v Bohinju.

1996 - 2005

 • 1996

  Večkratno sodelovanje s pevskim zborom Vezenine Bled (Ribno, Bohinj, Gorje), letni in novoletni koncert so zaznamovali konec tretjega desetletja orkestrovega delovanja.

 • 1997

  Zaradi menjave generacij v orkestru je bilo po številu nastopov to leto bolj suho. Koncerta junija in decembra pa vseeno nakazujeta izhod iz manjše krize (ki pa je pri vseh pretresih z menjavami popolnoma razumljiva).
 • 1998

  Poleg ustaljenih koncertov (letni, novoletni) so igrali v Ljubljani ob zaključku namiznoteniškega turnirja in posneli kaseto Radovljiški akordi.
 • 1999

  Obe skupini harmonikarskega orkestra - mlajša in starejša pogosto združita svoje moči, zlasti za pomembnejše koncerte kot npr. za Srednjo ekonomsko šolo v Kranju, za mineraloge v Begunjah, Pomladni koncert v Bohinju …
 • 2000

  Ponovno so se predstavili v Kranju na prireditvi Kranjčani materam, zaigrali našim zlatim olimpijcem v Lipnici, na koncertih v Graščini. S pestrim programom so navdušili polno dvorano Glasbene šole konec decembra …

 • 2001

  Jubilejno leto (35-letnico neprekinjenega delovanja) člani orkestra praznujejo z uspešno udeležbo na 1. Srečanju harmonikarskih orkestrov Slovenije na Jesenicah, na mednarodnem tekmovanju v Puli (prejeli so II. nagrado), s koncertom ob slovenskem kulturnem prazniku v Kropi, z novoletnim koncertom, z jubilejnim koncertom…